Блог логопеда

movlennya

Формування правильної звуковимови

Формування правильної звуковимови – один з набільш важливих напрямків мовленнєвого розвитку дитини. Тільки при повноцінній сформованості та руховій активності органів артикуляційного апарату, достатнього рівня розвитку фонематичного (мовленнєвого) сприйняття, а також…
roditeli

Мовлення батьків – зразок для дитини

Кожен з батьків хоче бачити свою дитину успішною і впевненою у собі.Важливу роль для досягнення цієї мети відіграє чітке, правильне мовлення. Немає значення, ким в майбутньому стане ваша дитина. Чітке,…
dnevn

Роль батьків у виконанні домашнього завдання

Сім’я та дошкільний навчальний заклад – два важливі, тісно взаємопов’язані між собою інститути соціалізації дитини, в яких відбувається становлення та формування повноцінної гармонійної особистості. Саме потребами сьогодення продиктована необхідність якомога…
iop

Час звернутися до логопеда

Мовлення – це процес спілкування опосередкований мовою. У дошкільному віці дуже активно проходить розвиток комунікативних форм та функцій мовленнєвої діяльності, удосконалюються практичні мовні навички, поповнюється словниковий запас. Саме тому, коли…